Which F1 Sponsors are Tradable?

Formula 1 is a sport that needs no introduction. It is the pinnacle of the motorsport world and its Grand Prix races are amongst the biggest events in all of sport. The global audience for Formula One in 2021 stood at 445 million viewers worldwide. F1 teams make the most…

Топ движения

Акции на CFD

Акции на CFD ${siteSharesLabelSuffix}

Forex

Кошници

Криптовалути

Индекс

Стоки

Метали

Топ движения

Акции на CFD

Акции на CFD ${siteSharesLabelSuffix}

Forex

Кошници

Криптовалути

Индекс

Стоки

Метали

Топ движения

Акции на CFD

Акции на CFD ${siteSharesLabelSuffix}

Forex

Кошници

Криптовалути

Индекс

Стоки

Метали

${instrument.symbol} (${instrument.ticker}) ${instrument.priceChange}%

Morning Market Review - 22 September 2023

преди 2 дни

FXCM Market Insights

Акцията е малка част от компанията. Различни количества акции се емитират директно от компанията, като приходите от продажбата им се използват за поддържане на бизнес операциите. Както частни, така и публични корпорации могат да се занимават с емитиране на акции, като публичните предлагания са достъпни за покупка и търговия на свободния пазар. Произходът на корпоративното емитиране на акции и борсовата търговия с ценни книжа може…

Popular Topics

Икономиката на една държава е двигателят, който стимулира просперитета и създава богатство за нея и нейните граждани. Използването на наличните ресурси и работна сила от страна на нацията оказва голямо влияние върху цялостната ѝ икономическа мощ. Фактори като правителствена структура, достъп до ценни стоки, размер и квалификация на работната сила и отношения с търговски партньори са ключови компоненти за постигане на икономическа стабилност. Политиката на…

Popular Topics

Търговия с новини: Вижте нашия икономически календар

Форекс е извънборсов пазар, на който се търгува с валутите на света. За разлика от други известни финансови центрове, форекс улеснява търговията без централизирана борса, прилагайки изключително цифрова платформа. Ограничените бариери за навлизане, лекотата на трансакциите и високата пазарна ликвидност са неговите визитни картички. Безспорно най-големият пазар в света, средният дневен търгуван обем на форекс доминира над всички останали световни пазари. По данни на БМР…

Popular Topics

Стоките са предмет на търговия в целия свят. Злато, сребро, петрол: Стоките са стоки, които се разменят в суров, а не в произведен вид. Стоките могат да се търгуват във физическо състояние, както златните кюлчета, като се използват фючърсни и спот цени. Много търговци обаче използват електронна търговия, както при EFT, вместо физически акции, като вместо това се фокусират върху спреда на цената на покупка…

Борсовите индекси ви дават възможност да търгувате с мнение за икономиката, без да се налага да избирате отделни акции. Търговията с договори за разлика е един от най-популярните продукти за търговия. При всички видове сметки в FXCM плащате само спреда за търговия с индекси. С нашето подобрено изпълнение можете да получите ниски спредове за индексите и без ограничения за търговия със стоп и лимит.

Popular Topics

Оповестяване

Тези материали представляват маркетингова комуникация и не вземат предвид личните ви обстоятелства, инвестиционния ви опит или текущото ви финансово състояние. Съдържанието се предоставя като общ пазарен коментар и не трябва да се тълкува като съдържащо какъвто и да е вид инвестиционен съвет, инвестиционна препоръка и/или покана за инвестиционни сделки. Тази пазарна комуникация не предполага и не ви задължава да извършвате инвестиционна сделка и/или да закупувате инвестиционни продукти или услуги. Тези материали не са изготвени в съответствие със законовите изисквания, целящи да насърчат независимостта на инвестиционните изследвания, и не са обект на забрана за сключване на сделки преди разпространението на инвестиционното изследване.

FXCM, както и който и да е от неговите Свързани лица, не носи никаква отговорност пред Вас за неточности, грешки или пропуски, независимо от причината, в съдържанието на тези материали, нито за каквито и да е щети (преки или косвени), които могат да възникнат от използването на тези материали, услуги и тяхното съдържание. Следователно всяко лице, което действа спрямо тях, прави това изцяло на свой риск. Моля, уверете се, че сте прочели и разбрали нашата пълна Декларация за изключване на отговорност по отношение на горепосочената информация, която може да бъде намерена тук.