Такса за неактивност

Какво представлява таксата за неактивност?

На търговеца ще бъде начислявана административна такса за неактивност на сметка всяка календарна година, ако няма дейност, инициирана от клиента, през 12-те месеца, предхождащи датата на начисляване.

Кога ще ми бъде начислена такса за неактивност?

На клиенти, чиито сметки са били неактивни в продължение на 12 последователни месеца, ще бъде начислена такса.

Как ще ми бъде начислена таксата?

Таксата в размер до 50 единици от валутата, в която е деноминирана сметката ви, или салдото по сметката ви, в зависимост от това кое е по-малко, ще бъде дебитирана от сметката ви.

Сметката ми е блокирана. Ще ми бъде ли начислена такса по нея?

Неактивните блокирани сметки също могат да бъдат таксувани. Моля, свържете се с отдела за обслужване на клиенти на FXCM за повече информация

Забележете: Сметката ви ще бъде закрита, ако балансът по сметката ви падне до нула и се запази нулев баланс в продължение на шест последователни месеца.

Имам повече от 1 сметка в FXCM. Ще ми бъдат ли начислени такси по всички?

Таксата за неактивност се начислява за всяка сметка. Ако имате активни и неактивни сметки, ще трябва да извършвате дейност по неактивните сметки, за да избегнете таксите

Как мога да избегна таксата?

Можете да избегнете таксата, като извършите едно от следните действия:

  • Поставете сделка, като влезете в платформата за търговия Trading Station
  • Изтеглете всички средства, като влезете в MyFXCM и поискате теглене и/или закриете сметката си

Моля, обърнете внимание: Ако заявите теглене чрез банков превод, моля, уверете се, че инструкциите за превод във файла са правилни и актуални.

Забравили сте данните си за вход? Можете да изтеглите/настроите отново тази информация онлайн в MyFXCM, като кликнете върху "Forgot Login/Password?".

Защо не мога да изтегля пари чрез MyFXCM?

Само клиенти, чиито сметки са реални и могат да търгуват, могат да изтеглят средства през портала MyFXCM. Ако сметката ви е блокирана и/или опцията за теглене не е налична в MyFXCM, моля, заявете тегленето си, като изпратите имейл admin@fxcm.com от имейл адреса, който е регистриран, и ни предоставете конкретни инструкции за обработка на тегленето (включително банковата Ви информация)

Колко време ще отнеме на FXCM да обработи тегленето ми?

Заявките за теглене ще бъдат обработени в рамките на 3-4 работни дни. След като FXCM обработи тегленето, може да отнеме още няколко дни, докато средствата пристигнат в банковата сметка на клиента.

Колко време ще отнеме на FXCM да прехвърли средства между сметките ми?

Заявките за изтегляне ще бъдат обработени в рамките на 3-4 работни дни. След като FXCM обработи искането за теглене, може да отнеме още няколко дни, докато средствата пристигнат в банковата сметка на клиента.