Как можем да помогнем?

Защо цената за изпълнение на моята сделка не съвпада с това, което виждам на графиката?

Часовете в извлечението ви от FXCM са в UTC. Можете да промените часовата зона на графиките си на UTC, като щракнете върху System (Система), Options (Опции) и General Trading (Обща търговия). Редактирайте падащото меню "Time Zone" (Часова зона) на "UTC" и кликнете върху Apply (Приложи). Графиките на Marketscope по подразбиране показват "bid", което е цената на продажба. За да видите цената "купува", можете да щракнете върху иконата "Ask" в лентата с инструменти на графиката. Имайте предвид, че ако затваряте позиция за продажба, ще трябва да направите справка с цената "купува".
При някои инструменти може да има различни нива на налична ликвидност и цените на графиките показват цените "купува" и "продава", които FXCM създава. В случай че ликвидността на най-добрата налична цена е изчерпана, поръчката ще бъде изпълнена на следващата най-добра налична цена, която може да не се показва на графиките. Цената на графиката ще се актуализира, когато се получи следващата нова цена. Това се случва сравнително рядко и е по-вероятно да се случи при неликвидни пазарни условия, като например обявяване на новини и при търговия с екзотични валутни двойки.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}