Как можем да помогнем?

Защо моята сделка се отвори/затвори?

В горната част на Вашата платформа за търговия кликнете върху бутона Отчет, за да видите Вашето комбинирано извлечение от сметка. В извлечението в колоната "Условие" е посочен типът на поръчката, която е затворила сделката. Колоната "Created By" (Създадено от) показва откъде е възникнала поръчката. Например, ако сделката е била създадена чрез пазарна поръчка от вашето потребителско име и парола, в колоната "Condition" (Условие) ще видите "Mkt", а в колоната "Created By" (Създадено от) ще бъде посочен номерът на вашата сметка. Ако сделките са били затворени чрез Margin Call, ще видите "MC" в колоната "Condition" (Условие), а името на сървъра на FXCM ще бъде посочено в колоната "Created By" (Създадено от).

По-долу е даден ключ към често срещаните съкращения:
* О = Отворена
* Mkt = пазарна поръчка
* C = Затваряне
* S = Stop loss
* S(t) = Trailing Stop
* L = Лимит
* SE = Stop Entry
* LE = Лимит на влизане
* MC = Margin Call
* TX = Прехвърляне

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}