Как можем да помогнем?

Как да се регистрирам за VPS?

Моля, регистрирайте се за VPS, като изпратите формуляра за регистрация за VPS онлайн

В началото на месеца (между 1-во и 15-то число) от някоя от вашите сметки в FXCM ще бъде дебитирана такса, равна на 30 единици от базовата валута (3 000 JPY, 240 HKD), за да се покрият разходите за VPS за всеки абонамент. Само клиентите Активни търговци, за които се прилага стъпаловидно ценообразуване по отношение на разходите за спред, получават безплатен VPS.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}