Как можем да помогнем?

BUND

Базовият инструмент на BUND, портфолиото Euro-Bund Futures Index, притежава фючърсния договор Euro-Bund с най-близък падеж и се състои от германски държавни облигации.

Маржин изисквания

Изискванията за маржин могат да се различават в зависимост от вида на сметката и могат да бъдат разгледани в прозорците за дилърски курсове и за създаване на поръчки на Trading station или като кликнете тук.

Часове за търговия

Моля, кликнете тук за часовете за търговия. Моля, обърнете внимание, че търговиятакато цяло отваря в неделя между 21.00 ч. GMT и 21.15 ч. GMT. Бюрото за търговия затваря в петък в 20,55 ч. GMT. Моля, имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Всички празнични часове ще бъдат публикувани тук.

Датите на изтичане на валидността на FXCM за BUND се намират в PDF документа за изтичане на валидността на FXCM.

Клиентите, които държат отворена позиция на "FXCM Expiration", ще бъдат затворени при нашата bid/offer в 17:00 ч. нюйоркско време за Bund, което означава, че клиентът ще реализира всички плаващи P/L в момента на затварянето й. При изтичането на Bund всички висящи поръчки за вход и стоп/лимит поръчки, които са свързани с изтичащия договор, ще бъдат анулирани. Клиентите ще трябва да създадат отново друга позиция, ако желаят, след изтичането на срока и да въведат отново Стоп и Лимит поръчки към новата отворена позиция.

Целеви спред

BUND има целеви спред от 5,6 пипса/пункта.

Максимален размер на договора

Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за BUND е 500.

Минимална цена на пипса (стойност)

BUND има минимална стойност от 0,10 EUR на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пипса/пункта е показано по-долу. Всяко движение на цената от 0,01 на BUND е 1 пип/пункт. Ценообразуването на FXCM показва допълнително място след десетичната запетая - идеално за скалпери на бързо променящ се пазар.

Брой на договорите на FXCM, които се равняват на 1 фючърс

в момента 100 FXCM BUND договора се равняват на един Euro-Bund Futures.

Друга информация

BUND няма разходи за финансиране (роловър).

Понастоящем BUND има минимално стоп разстояние от 5 пипса (.05).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}