Как можем да помогнем?

Защо да търгувате с маржин?

Търговията с маржин (търговията с ливъридж) е често срещана атракция на валутния пазар. Тя ви позволява да отваряте сделки, които са по-големи от капитала в сметката ви.

Пример

В горния пример са закупени 1 000 000 USD чрез дълга позиция в USD/JPY с баланс по сметката от 50 000 USD (ливъридж 20:1).

Търговията с маржин депозит може да повлияе както положително, така и отрицателно на търговския ви опит, тъй като както печалбите, така и загубите могат да бъдат драстично увеличени. Търговията с чуждестранна валута с каквото и да е ниво на ливъридж може да не е подходяща за всички инвеститори.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}