Как можем да помогнем?

Защо FXCM насърчава използването на по-нисък ливъридж?

Когато използвате прекомерен ливъридж, няколко губещи сделки могат бързо да компенсират много печеливши сделки. За да видите ясно как може да се случи това, разгледайте следния пример.

  • Сценарий: Трейдър А купува 50 лота USD/JPY, а Трейдър Б купува 5 лота USD/JPY.
  • Въпроси: Какво се случва със собствения капитал на сметките на трейдър А и трейдър Б, когато цената на USD/JPY падне със 100 пипса спрямо тях?
  • Отговор: Трейдър А губи 41,5%, а Трейдър Б губи 4,15% от собствения си капитал по сметката.
Пример
**ТРЕЙДЪР А****ТРЕЙДЪР Б**
**Собствен капитал на Сметка **$10,000$10,000
**Номинален размер на търговията**$500,000 (купува 50 лота по 10 000 USD)$50,000 (купува 5, 10 хил. лота)
**Използван ливъридж**50:1 (50 пъти)5:1 (5 пъти)
**100 пипа загуба в долари**($4,150)($415)
**% загуба на собствен капитал**41.50%4.15%
**% от остатъчния капитал**58.50%95.85%

Като използва по-нисък ливъридж, трейдър Б драстично намалява доларовото понижение при загуба от 100 пипса.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}