Как можем да помогнем?

Какво е слипидж и защо се случва?

Слипиджът е фактор при търговията на всеки финансов пазар.

Слипиджът възниква, когато пазарът се разминава с цените или защото наличната ликвидност на дадена цена е изчерпана. Пазарните пропуски обикновено се появяват по време на бързо движещи се пазари, когато цената може да скочи с няколко пипса, без да се търгува на междинните цени. По същия начин всяка цена има определено количество налична ликвидност. Например, ако цената е 50 и има 1 милион налични на цена 50, тогава поръчка за 3 милиона ще има слипидж, тъй като 3 милиона са повече от 1 милион налични на цена 50.

Слипиджът може да бъде отрицателен или положителен.

Научете как да минимизирате отрицателния слипидж

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}