Как можем да помогнем?

Какво се случва, ако имам отворена позиция на датата на изтичане на срока на валидност?

Клиентите, които имат отворена позиция по време на изтичане на срока на валидност на FXCM, ще затворят позициите си по нашия курс по време на пазарната пауза.

При изтичане на срока на даден продукт всички висящи поръчки за вход и стоп/лимит поръчки, които са свързани с изтичащия договор, ще бъдат анулирани. За да продължат да търгуват с този продукт, клиентите ще трябва да създадат отново друга позиция след изтичането на срока и да въведат отново Стоп и Лимит поръчки към новата отворена позиция.

Таблица за изтичане на срока:

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}