Как можем да помогнем?

Какъв ливъридж по подразбиране предлага FXCM? Кога се променя?

ИНВЕСТИТОРИ НА ДРЕБНО

Наличният ливъридж се определя от ESMA, а не от FXCM.

FXCM предлага различен ливъридж за различните търгуеми инструменти.

  • ограничение на ливъриджа от 30:1 за основните валутни двойки

  • 20:1 за основни валутни двойки, злато и основни индекси

  • 10:1 за стоки, различни от злато, и неосновни индекси

  • 2:1 за криптовалути

За да видите актуалното изискване за маржин, моля, кликнете тук.

ПРОФЕСИОНАЛНИ КЛИЕНТИ

Ливъриджът е функция на размера на вашата търговска позиция, разделен на Изискването за маржин.

Следователно колкото по-голямо е изискването за маржин, толкова по-малък е наличният ливъридж.

Размерът на ливъриджа, предлаган от FXCM, се различава в зависимост от търгувания инструмент, а за Форекс - от собствения капитал в сметката ви

Всеки отделен инструмент за търговия има свой собствен коефициент на ливъридж, който се определя от екипа за управление на риска на FXCM. Това съотношение се поддържа чрез увеличаване или намаляване на маржин изискванията на месечна база или след/преди конкретни пазарни събития.

За търговия с договори за разлика FXCM понастоящем предлага един модел на ливъридж. Независимо от собствения капитал на сметката Ви, максималният ливъридж, наличен за всеки конкретен CFD инструмент, е ограничен до 200:1.

За Forex търговия FXCM предлага два модела на ливъридж по подразбиране.

За сметки със собствен капитал, по-малък от 20 000 CCY, максималният ливъридж, наличен за всяка форекс двойка, е ограничен до 400:1.

За сметки със собствен капитал, по-голям от 20 000 CCY, максималният ливъридж, наличен за всяка форекс двойка, е ограничен до 100:1.

ТАБЛИЦА ЗА СОБСТВЕН КАПИТАЛ И ЛИВЪРИДЖ
Собствен капитал* Под 20,000 CCY 20,000 CCY и повече
Форекс ливъридж До 400:1^ До 100:1
Ливъридж на CFD До 200:1 До 200:1

Точният ливъридж, наличен за всеки инструмент, се определя по преценка на FXCM, може да бъде по-малък от позволения максимум и може да бъде променен по всяко време.

* Собственият капитал е балансът по сметката ви плюс плаващата печалба/загуба на отворените ви позиции.
^ Ако собственият капитал на сметката Ви е под 20 000 CCY и търгувате FX на 200:1, можете да поискате увеличение на ливъриджа. FXCM ще разглежда всяко искане за всеки отделен случай и има окончателното право да отхвърли всяко искане по своя преценка. Моля, свържете се с нашия екип за обслужване на клиенти за повече информация.

Кога се променя ливъриджът ми?

FXCM се стреми да актуализира маржовете само веднъж месечно, но маржовете могат да бъдат актуализирани по всяко време без ограничение. Промените се въвеждат в полза на титуляря на сметката и на FXCM, за да се намали рискът, съществуващ при нестабилни пазари.

Освен това за клиенти, които са открили сметка с по-малко от 20 000 CCY. В случай че собственият капитал на сметката Ви се увеличи над прага от 20 000 CCY, чрез търговска дейност или чрез депозиране на допълнителни средства, настройката на ливъриджа на сметката Ви ще се промени и маржин изискванията за Вашите форекс позиции ще се увеличат, което на практика ще намали максималния наличен ливъридж.

Промяната обикновено се извършва през уикенда и ще бъдете уведомени по имейл за предстоящите промени по сметката.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}