Как можем да помогнем?

Как работи ежедневното актуализиране на маржа на криптовалутата?

Криптовалутните маржин изисквания се актуализират малко след отварянето на пазара (неделя 18:00 ч. ET) и след това се актуализират ежедневно по време на пазарната пауза (между 16:45 ч. ET и 18:00 ч. ET ежедневно).

В момента криптовалутите са с ливъридж 2:1 и новото изискване за маржин ще бъде еквивалентно на половината от условната стойност на 1 договор в 17:00 ч. EST.

Например, ако курсът на BTC/USD е 8000,00 по време на пазарната пауза, изискването за маржин за един договор ще бъде актуализирано на 40,00 USD BTC/USD е волатилен инструмент и в случай, че има значително движение на пазара в рамките на деня, изискванията за маржин могат да бъдат актуализирани в рамките на деня.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}