Как можем да помогнем?

Как се изпълняват поръчките през уикенда?

Ако заявената цена на стоп или входна поръчка е достигната при отварянето на пазара в неделя, поръчката ще бъде изпълнена на следващата налична цена и може да има отрицателен слипидж в зависимост от промяната на цените от петък до неделя.

Поръчките в Trading station се изпълняват по същия начин. Ако заявената цена се достигне при стартиране на търговията, поръчката ще бъде изпълнена на следващата налична цена и може да претърпи положителен слипидж в зависимост от промяната в цените от петък до неделя.

За да научите повече за часовете за търговия през уикенда и изпълнението на поръчките, моля, посетете сайта на FXCM Рискове при изпълнение.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}