Как можем да помогнем?

Можете ли да предоставите пример за роловър на валутна двойка?

Когато купувате двойката EUR/USD, вие купувате еврото и продавате щатския долар, за да платите за него. Ако лихвеният процент в евро е 4,00%, а в САЩ е 2,25%, вие купувате валутата с по-висок лихвен процент и ще спечелите от роловъра - около 1,75% на годишна база. Ако продадете двойката EUR/USD, вие продавате валутата с по-висок лихвен процент и ще спечелите роловъра -- около 1,75% на годишна база, тъй като плащате лихвения процент в евро и печелите лихвения процент в САЩ.

Една от най-популярните форекс стратегии през двадесет и първи век е "Carry Trade". "Carry Trade" се възползва както от разликите в лихвените проценти между държавите, така и от високия наличен ливъридж на форекс пазара.

Ливъридж: Ливъриджът е нож с две остриета и може драстично да увеличи печалбите ви. Той може също толкова драстично да увеличи загубите ви. Търговията с чуждестранна валута с каквото и да е ниво на ливъридж може да не е подходяща за всички инвеститори.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}