Как можем да помогнем?

С Tiered margin кога моите позиции ще бъдат ликвидирани в Trading station?

Ако собственият капитал по сметката ви достигне нивото за ликвидация (Usable Margin) или по-ниско, всички отворени позиции ще бъдат ликвидирани незабавно.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}