Как можем да помогнем?

С Tiered margin кога ще бъдат ликвидирани позициите ми в MT4?

В платформата MT4 най-голямата ви губеща позиция (по отношение на p/l) ще бъде ликвидирана, ако нивото на маржина падне под 50%.

Важно е да се отбележи, че това е различно от начина, по който се ликвидират позициите в платформата Trading Station. Кликнете тук, за да видите как се третира ликвидацията/margin call по сметките в Trading Station.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}