Как можем да помогнем?

При tiered margin какво е нивото на ликвидация на сметка в MT4?

Нивото на ликвидация се определя на 50% от изискването за входния/поддържащия маржин. Това означава, че ако собственият капитал на сметката ви падне под 50% от необходимия начален маржин, сметката ще получи повикване за ликвидация и сделките ще бъдат затворени по реда на размера на тяхната загуба, от най-голямата плаваща загуба до най-малката плаваща загуба, както е записано в колоната "Печалба" в момента на margin call.

Нека разгледаме един пример:

  • Собственият капитал на сметката ви е 2000,00 USD.
  • Поставяте дълга позиция от 10 хил. щ.д. USDJPY, като изисквате 300,00 щ.д. първоначален маржин и 1 щ.д. на пип. *Обърнете внимание, че актуалните курсове могат да бъдат намерени в колоната MMR на прозореца Simple Dealing Rates на Trading Station.
  • Предупреждението за маржин влиза в сила, ако собственият ви капитал падне под 300,00 (поддържащ маржин). Вашият ликвидационен маржин ще се задейства, когато собственият капитал на сметката падне под 150,00 USD (300 x .50% = 150). Това се отразява като 50% маржин в раздела за търговия на терминала MT4. Табът Trade (Търговия) на терминала MT4 ще подчертае информацията за сметката в червено, когато нивото на маржина падне под 100% (вижте примера по-долу).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}