Как можем да помогнем?

Какво представлява функцията Margin Watcher в Trading Station?

Margin Watcher е функция на Trading Station, която изпраща уведомително съобщение на платформата Trading Station, за да ви даде време да управлявате сметката си и евентуално да предотвратите ликвидация чрез margin call. През това време може да се опитате да добавите капитал към сметката си или да намалите експозицията си

Функцията Margin Watcher ще се активира, когато собственият капитал на сметката ви падне под необходимия марж за поддържане за отворените сделки. Най-общо казано, когато собственият капитал на сметката Ви спадне до или под 100% от входния маржин, получавате предупреждение за маржин, а при спад до или под 50% сметката Ви се ликвидира чрез margin call.

Колоната MC в Trading station е за Margin Call и може да се използва за определяне на нивото на сметката ви:

  • N (или без margin call) означава, че в сметката ви има достатъчно маржин.

  • W (или предупреждение за margin call - обикновено в червено) означава, че сте под необходимия маржин, но над ликвидационния маржин.

  • Y (или да, margin call) означава, че има margin call и позициите са ликвидирани.

Проверките на маржа се извършват веднъж дневно за всички сметки (приблизително в 17:00 ч. EST), ако по време на тази проверка собственият ви капитал е по-голям от необходимия входен марж, предупреждението се премахва.

Ако депозирате средства или затворите сделки, ще се извърши ръчна проверка на сметката ви, ако собственият ви капитал е по-голям от входното маржин изискване по време на тази проверка, предупреждението се премахва.

Ако пазарът се движи във ваша полза и собственият ви капитал е по-голям от входното маржин изискване и не желаете да чакате ежедневната маржин проверка, можете да се свържете с FXCM, за да премахнете предупреждението.

Прочетете Рисковете при изпълнение на FXCM за повече информация относно нашата политика за извикване на маржин и спецификите на ликвидацията.

Трябва да се отбележи, че ако сметката ви е в статус на margin call, тя ще бъде настроена на "само за закриване" и няма да можете да отваряте нови позиции.

Можете да намерите най-актуалните маржин изисквания тук.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}