Как можем да помогнем?

Ако съм в предупреждение за маржин, какво ще стане, ако пазарът се върне в моя полза?

Ежедневно се извършва поддържаща проверка на маржа в 17:00 ч. ET. Ако по това време пазарът се е върнал обратно във ваша полза, така че вашият използваем марж за поддържане (Usble Maint Mr) е по-голям от 0, състоянието на маржа ви ще бъде нулирано (MC = N). Можете да се свържете с отделаза обслужване на клиенти, ако желаете маржът Ви да бъде нулиран по-рано.

След като статусът на сметката Ви бъде нулиран, сметката Ви вече няма да е на режим "само за затваряне" и ще можете да поставяте нови позиции, при условие че имате достатъчно наличен маржин в сметката си.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}