Как можем да помогнем?

Как работи търговията с маржин с FXCM?

FXCM предлага търговия с ливъридж на FX и ДЗР с маржин.

Маржинът може да се разглежда като добросъвестен депозит, необходим за поддържане на отворени позиции. Това не е такса или транзакционен разход, а просто част от собствения капитал на Вашата сметка, заделена и разпределена като маржин депозит. Изискванията за маржин (за 1 хил. лота за FX и минимален размер на договора за CFD) се определят, като се взема процент от условния размер на сделката плюс малък резерв. Резервът се добавя, за да се облекчат дневните/седмичните колебания.

Сметките на FXCM използват многостепенна маржин система, която се състои от маржин за влизане/поддържане и маржин за ликвидация.

Маржин за влизане/поддържане - първоначалният добросъвестен депозит или обезпечение, заделено за откриване и последващо поддържане на позиция. В платформата Trading Station точният размер на маржа, необходим за откриване на позиция, може да се види в колоната "MMR" в раздела "Simple Dealing Rates" или в колоната "Used Maint Mr" в раздела "Accounts".

Ликвидационен марж (минимално изискуем марж) - ако собственият капитал по сметката ви падне под това ниво, всички позиции се затварят.

Важно е да се отбележи, че FXCM предлага две основни платформи за търговия - FXCM Trading Station и MT4, и политиките за ликвидация леко се различават в зависимост от платформата и сметката, която сте избрали.

В сметка Trading Station, когато Вашият използваем маржин е по-малък от 0, ще получите margin call. С margin call на Trading Station всички отворени позиции се затварят незабавно на най-добрата налична цена.

На сметка в MT4, когато нивото на Вашия маржин е по-малко от Вашите 50%, ще получите Margin Call. Margin call в МТ4 ликвидира позициите една по една, в реда на текущата най-голяма губеща позиция първо (по отношение на p/l), докато нивото на маржин е по-голямо от 50%.

Кликнете тук, за да видите как работят маржинът и ликвидацията за сметките в Trading Station, и , за да видите как работят за сметките в MT4.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}