Как можем да помогнем?

Как работи Tiered margin по сметките на FXCM Trading Station?

Сметките на FXCM използват система за Tiered margin, която се състои от маржин за влизане/поддържане и маржин за ликвидация.

Маржин за влизане/поддържане - първоначалният добросъвестен депозит или обезпечение, заделено за откриване и последващо поддържане на позиция. В платформата Trading Station това се нарича MMR. Общият размер на маржа за поддържане, който в момента се използва за открити позиции, се нарича използван марж за поддържане.

Ликвидационен марж (Минимален изискуем марж) - Ако собственият капитал по сметката ви падне под това ниво, всички позиции се затварят. Ликвидационният марж е 50% от MMR. На платформата TS общият ликвидационен марж, който в момента се използва за отворени позиции, се нарича използван марж.

Ако собственият капитал по сметката падне под нивото за поддържане, но остане над нивото за ликвидация, ще влезете в Предупреждение за марж, за да не можете да отворите нова позиция.

Собственият капитал на сметката може да бъде увеличен чрез депозиране на допълнителни средства, управление на отворените позиции или благоприятен обрат на пазара.

Ако сметката ви падне под изискването за ликвидационен маржин, всички позиции ще бъдат затворени незабавно на най-добрата налична цена.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}