Как можем да помогнем?

Как работи Tiered margin по сметка в FXCM MT4?

Сметките MT4 в FXCM използват различна версия на Tiered Margin на FXCM, тъй като платформата MT4 обработва процеса на margin call (ликвидация) по различен начин от платформата Trading Station на FXCM.

При откриване на позиция ще трябва да заделите първоначален входящ маржин, както и поддържащ маржин. Въпреки това, поради ограничение на платформата MT4 няма изскачащи известия в платформата, когато Вашият свободен маржин е равен на нула или по-малък.

Въпреки че нивата на входния/поддържащия и ликвидационния маржин са същите като при сметките в Trading Station, клиентите, търгуващи с MT4, трябва да се уверят, че разбират три важни цифри в платформата:

  • [Собствен капитал] е "плаващата" стойност на средствата в сметката, включително печалбите и загубите по отворените позиции.
  • [Маржин] е Използван маржин за поддържане, това е сумата, която се използва в момента за поддържане на отворените позиции. Ако собственият капитал падне под 50% от маржина, тогава плаващата позиция с най-голяма загуба ще бъде затворена, този процес се повтаря, ако Собственият капитал достигне или остане под 50% от маржина.
  • [Свободен маржин] е използваемият маржин за поддържане. Когато тази стойност е равна на нула или по-малка, се задейства Предупреждението за маржин и не могат да се отварят допълнителни позиции.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}