Как можем да помогнем?

Tezos (XTZ/USD)

Tezos е децентрализирана счетоводна книга, която използва технологията блокчейн. Tezos развива концепцията за интелигентни договори с една стъпка напред, като позволява на участниците да контролират директно правилата на мрежата.
Това се постига чрез консенсус, използващ доказателство за залог. Tezos използва модел на управление на веригата, който позволява протоколът да бъде променян, когато предложенията за надграждане получат положителен вот от общността.

Часове за търговия
Моля, кликнете върху тук за часовете за търговия.

Имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Всички празнични часове ще бъдат публикувани на тук.

Спред
XTZ/USD има променливи спредове, които ще се разширяват и стесняват в зависимост от пазарните условия.

Мин/макс размер на договора
Договорите се предлагат само в кратни на 10 стойности.
Минималният брой договори за едно кликване (сделка) за XTZ/USD е 10.
Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за XTZ/USD е 10 000.

Минимална цена на пипса (стойност)
XTZ/USD има минимална стойност от 0,01 USD на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката Ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пипса/пункта е показано по-долу. Всяко движение на цената от 0,01 на XTZ/USD е 1 пип/пункт.

Брой договори на FXCM към един Tezos.
*В момента *1 договор FXCM XTZ/USD** се равнява на един Tezos.

Изисквания за марж
Изискванията за маржин на XTZ/USD се актуализират малко след отварянето на пазара (неделя 18:00 ч. ET) и след това ежедневно между 17:00 ч. и 18:00 ч. ET.
XTZ/USD е с ливъридж 2:1 и новото изискване за маржин ще бъде еквивалентно на половината от условната стойност на 1 договор в 17:00 ч. ET.
Например, ако курсът на XTZ/USD е 2,0000 между 17:00 и 18:00 ч. ET всеки ден, изискването за маржин за 10 договора ще бъде актуализирано на 10,00 USD
XTZ/USD е волатилен инструмент и в случай че има значително движение на пазара в рамките на деня, маржин изискванията могат да бъдат актуализирани в рамките на деня.

Овърнайт финансиране
XTZ/USD има такса за овърнайт финансиране (показва се като Роловър в платформата Trading Station).
Текущата такса за овърнайт финансиране е 0% (годишно) за къси позиции и -25% (годишно) за дълги позиции и е тройна в петък.

Ограничения на търговията
FXCM разрешава търговия с дълги и къси позиции на всички наши каталози за търговия.
Въпреки това, поради високата волатилност и ниската ликвидност при търговията с криптовалути, може да има случаи, в които да не може да се откриват нови позиции на XTZ/USD.

По време на всеки период, в който към XTZ/USD е приложено ограничение за търговия, всички пазарни поръчки или задействани чакащи поръчки за влизане ще бъдат отхвърлени и изтрити.

На Вашия екран ще се появят изскачащи прозорци, които ще Ви информират за причината за отхвърлянето.
Всички ограничения са временни и ще засегнат единствено възможността Ви да въвеждате сделки.
Все още ще можете да затваряте отворени позиции.

Друга информация
XTZ/USD няма минимално стоп разстояние
Стоповете и лимитите в момента могат да се задават само на 50% от стойността.
XTZ/USD не е наличен за сметки в MT4

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}