Как можем да помогнем?

SONIA3M

Базовият инструмент на SONIA3M е 3-месечният фючърс върху индекса SONIA на ICE, който представлява фючърс с паричен сетълмент, базиран на лихвения процент по тримесечен депозит в британски лири.

Изисквания за марж

Изискванията за маржин могат да се различават в зависимост от вида на сметката и могат да бъдат разгледани в прозорците Dealing Rates и за създаване на поръчки в Trading Station или като кликнете върху тук.

Часове за търговия, изтичане и референтен месец

Моля, кликнете тук за часовете за търговия. Моля, имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Всички празнични часове ще бъдат публикувани тук. Датите на изтичане на валидността на FXCM и текущият референтен месец за SONIA3M се намират в FXCM CFD Expiration PDF.

Ако имате отворена позиция, референтният месец, в който търгувате, няма да бъде променен, въпреки че датите на изтичане могат да бъдат променени. Предстоящите референтни месеци могат да бъдат променени без предварително уведомление. Моля, уверете се, че сте наясно кой референтен месец се ценообразува в момента, преди да отворите сделка.

Клиентите, които държат отворена позиция на "изтичане на срока на валидност на FXCM", ще бъдат затворени по нашата offer/bid в 17:00 ч. нюйоркско време за SONIA3M, което означава, че клиентът ще реализира всички плаващи P/L в момента на затварянето. При изтичане на срока на валидност на SONIA3M всички висящи поръчки за влизане и стоп/лимитни поръчки, които са свързани с изтичащия договор, ще бъдат анулирани. Клиентите ще трябва да създадат отново друга позиция, ако желаят, след изтичане на срока и да въведат отново Стоп и Лимит поръчки към новата отворена позиция.

Целеви спред

Целевият спред на SONIA3M е 1,3 пипса/пункта.

Максимален размер на договора

Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за SONIA3M е 500.

Минимална цена на пипса (стойност)

SONIA3M има минимална стойност от 0,10 GBP на пункт (Стойността на точка може да е различна, ако сметката Ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пип/пункт е показано по-долу. Всяко движение на цената от 0,01 на SONIA3M е 1 пип/пункт. Ценообразуването на FXCM показва допълнително място след десетичната запетая - идеално за скалпери на бързо променящ се пазар.

Брой договори на FXCM, които се равняват на 1 фючърс

В момента 250 FXCM SONIA3M договора са еквивалентни на един 3-месечен фючърс SONIA.

Друга информация

SONIA3M няма разходи за финансиране (Роловър).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}