Как можем да помогнем?

Solana (SOL/USD)

Solana - Solana е криптоизчислителна платформа, която има за цел да постигне висока скорост на трансакциите, без да жертва децентрализацията. Тя използва пакет от нови подходи, включително механизма "доказателство за история". Криптовалутата, която работи върху блокчейна на Solana, също се нарича Solana и има тикер символ SOL.

Часове за търговия
Моля, кликнете върху тук за часовете за търговия.

Моля, имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Всички празнични часове ще бъдат публикувани на тук.

Спред
SOL/USD има променливи спредове, които ще се разширяват и стесняват в зависимост от пазарните условия.

Максимален размер на договора
Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за SOL/USD е 1000.

Минимална цена на пипса (стойност)
SOL/USD има минимална стойност от 0,01 USD на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката Ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пип/пункт е показано по-долу. Всяко движение на цената от 0,01 на SOL/USD е 1 пип/пункт.

Брой договори на FXCM към една Solana.
1 договор FXCM SOL/USD в момента е еквивалентен на една Solana.

Изисквания за марж
Изискванията за маржин на SOL/USD се актуализират малко след отварянето на пазара (неделя 18:00 ч. ET) и след това ежедневно между 17:00 ч. и 18:00 ч. ET.
SOL/USD е с ливъридж 2:1 и новото изискване за маржин ще бъде еквивалентно на половината от условната стойност на 1 договор в 17:00 ч. ET.
Например, ако курсът на SOL/USD е 60,00 между 17:00 и 18:00 ч. ET всеки ден, изискването за маржин за един договор ще бъде актуализирано на 30,00 USD
SOL/USD е волатилен инструмент и в случай че има значително движение на пазара в рамките на деня, изискванията за маржин може да бъдат актуализирани в рамките на деня.

Овърнайт финансиране
За SOL/USD се начислява такса за овърнайт финансиране (показва се като Роловър в платформата Trading Station).
Текущата такса за овърнайт финансиране е 0% (годишно) за къси позиции и -25% (годишно) за дълги позиции и е тройна в петък.

Ограничения на търговията
FXCM разрешава търговия с дълги и къси позиции на всички наши инструменти за търговия.
Въпреки това, поради високата волатилност и ниската ликвидност при търговията с криптовалути, може да има случаи, в които да не може да се откриват нови позиции на SOL/USD.

По време на всеки период, в който към SOL/USD е приложено ограничение за търговия, всички пазарни поръчки или задействани чакащи поръчки за влизане ще бъдат отхвърлени и изтрити.
На екрана ви ще се появят изскачащи прозорци, които ще ви информират за причината за отхвърлянето.
Всички ограничения са временни и ще засегнат само възможността ви да въвеждате сделки.
Все още ще можете да затваряте отворени позиции.

Друга информация
SOL/USD няма минимално стоп разстояние
Стоповете и лимитите в момента могат да се задават само на 50% от стойността.
SOL/USD не е наличен за сметки в MT4

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}