Как можем да помогнем?

Защо да търгувам CFD върху акции вместо да търгувам самата базова акция?

Договорите за разлика дават на търговците много възможности, които иначе не биха имали:

  1. CFD се търгуват с ливъридж

Това позволява на търговеца да контролира голяма пазарна позиция, като същевременно използва по-малък капитал, отколкото би бил необходим за контролиране на еквивалентна позиция в базовия актив. Имайте предвид, че ливъриджът може значително да увеличи както печалбите, така и загубите ви.

  1. Със CFD сметка в FXCM търговецът има възможност да търгува с акции, Форекс, борсови индекси, суровини и криптовалути от една и съща сметка.
  • За да търгува със самия базов пазар, търговецът обикновено трябва да има различни сметки, често деноминирани в няколко различни валути и често при различни брокери.

    1. Незабавен сетълмент
  • Незабавен достъп до печалбите в сравнение с изчакването на 3 работни дни при търговия с физически акции

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}