Как можем да помогнем?

Къде е местоположението на пип/пункт за Share CFDs?

Местоположението на пип/пункт за Share CFDs зависи от региона на акцията, която търгувате.

За US Shares:

За UK Shares:

За EU Shares:

За HK Shares:

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}