Как можем да помогнем?

Какви са разходите за финансиране на ДЗР върху акции?

В FXCM разходите за финансиране на Вашата ДЗР сделка се наричат "роловър". Това е лихвата, която се плаща за задържане на позицията след 17:00 ч. EST, и се определя от размера на позицията.

Формулата за разходите за финансиране е следната:

[Цена на последното затваряне * [(Съответна референтна ставка/100) + надбавка на FXCM]/брой дни] * Размер на сделката * 0,1

Дни в годината - 360 за ДЗР върху US, HK и EU акции и 365 за ДЗР върху UK акции.

Обърнете внимание, че надценката за финансиране на дълги позиции на CFD е +5,25%, а за къси позиции е 2,75%.

Разходите за финансиране са закръглени до пет знака след десетичната запетая.

За да се отчете държането на позиция през уикенда, в петък има 3-кратен роловър. Освен това няма роловър по празници, но има допълнителен роловър за дни преди празника.

За да избегнете роловърът, можете да затворите позицията си преди затварянето на дневния пазар или преди 17:00 ч. EST и таксата няма да се прилага

Предстоящите дивиденти може също да окажат влияние върху разходите за държане през нощта, за повече информация относно дивидентите за акции, моля, щракнете тук.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}