Как можем да помогнем?

Какво представлява CFD за акции?

CFD върху акции е CFD, при който базовият актив е цената на акциите на публична компания.

CFD, или договор за разлика, ви предлага всички предимства на търговията с акции, без да се налага физически да ги притежавате. Казано по-просто, това е договор, който отразява представянето на базовия инструмент. Той се търгува с маржин и също като физическите акции печалбата или загубата ви се определя от разликата между цената, на която купувате, и цената, на която продавате.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}