Как можем да помогнем?

Има ли изтичане на срока на договора за разлика върху акции?

Договорът за разлика върху акции няма срок на валидност.

За разлика от други деривати, CFD е договор с отворен край, ако не сте затворили позицията си до края на търговския ден, тогава позицията се прехвърля в следващия ден. В този момент се изплаща или получава финансиране. При условие че поддържате достатъчно наличен маржин, позицията ви се запазва за неопределено време.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}