Как можем да помогнем?

Дивиденти и удръжки върху CFD върху акции

Дивидентите могат да окажат влияние върху размера на овърнайт разходите, които плащате или печелите по Вашата(ите) позиция(и) в CFD върху акции. Когато се изплаща дивидент по дадена акция, стойността на акцията ще спадне, а следователно и стойността на позицията.

Късите позиции ще бъдат положително повлияни от спада в цената, докато дългите позиции са негативно повлияни.

Корекциите за дивидент се прилагат за продуктите CFD върху акции, за да се неутрализира въздействието на спада в цената.

**Как дивидентите влияят на моята сделка?

Дивидентите се прилагат в навечерието на датата на изтичане на дивидента.

Например, ако датата на изтичане на дивидента е 3 февруари, всички позиции, държани в края на 2 февруари, ще подлежат на корекция на дивидента.

Ако сте с дълга позиция, ви се кредитира корекция на дивидента. Ако сте на къси позиции, ще се дебитира корекция на дивидента.

Нека да дадем пример.

Имате къса позиция в APPLE и я държите след 17:00 ч. EST в навечерието на датата на излизане на дивидента на дадена акция.

Цената на акцията ще спадне във ваша полза (въз основа на размера на изплатените дивиденти и теглото на конкретната акция) и от сметката ще бъде дебитирана корекция за дивиденти.

Имайте предвид, че има и други фактори, които влияят на цената, и акцията може да спадне повече или по-малко от точния размер на корекцията на дивидента.

Как мога да избегна плащането на дивиденти за акции?

За да избегнете плащането на дивиденти, можете да затворите позицията си преди 17:00 ч. EST и таксата няма да се прилага.

Защо дългите позиции се кредитират по-малко, отколкото се дебитират късите позиции?

Разликата може да е резултат както от надценката на FXCM, така и от удръжките.

Например за американски акции, съгласно раздел 871 от данъчния кодекс на САЩ. Прилага се данък върху корекциите на дивиденти за търговци на деривати върху акции на САЩ.

В съответствие със задължението на FXCM по този данъчен регламент на САЩ, 30% от всички корекции на дивиденти се удържат и предават от FXCM на данъчната служба.*

*Това данъчно третиране се прилага по подразбиране за всички позиции и може да бъде променено в бъдеще. Възможно е да са налични отстъпки в зависимост от индивидуалните ви данъчни и резидентски обстоятелства или да се различават в зависимост от съответната юрисдикция. Моля, свържете се с отдела за поддръжка на FXCM, ако смятате, че имате право на отстъпка, за да получите допълнителна информация, която ще трябва да предоставите. Тази информация е само за справка и разчитането на съдържащата се в нея информация не е алтернатива на правен съвет от адвокат или друг професионален доставчик на правни/счетоводни услуги. Тази информация не е предназначена за финансов или инвестиционен съвет и не трябва да се тълкува като такъв. Потърсете съвет от отделен финансов съветник. FXCM не поема отговорност за грешки, неточности или пропуски; не гарантира точността, пълнотата на информацията или други елементи, съдържащи се в тези материали.

Къде мога да видя предстоящите дивиденти?

Сумата на дневния дивидент може да бъде видяна от прозореца за simple dealing rates в платформата Trading Station в колоните, обозначени като "Div S" (За позиции за продажба/къси позиции) или "Div B" (За позиции за покупка/дълги позиции).

Забележете: Предстоящите дивиденти се показват в насрещната валута на инструмента (Например, ако Netflix покаже "Div B" 0,23, това ще бъде кредит от 0,23 USD за минимален размер на сделката или ако Barclays покаже "Div S" -1,32, това ще бъде дебит от 1,32 GBP за минимален размер на сделката)

**Къде мога да видя минали дивиденти?

Изплатените или спечелените дивиденти по конкретна позиция могат да бъдат намерени в извлечението от сметката.

Достъпът до извлеченията от сметките може да се осъществи чрез бутона "Отчет" в платформата Trading Station (настолна, уеб или мобилна) или чрез въвеждане с помощта на потребителското име на сметката, за която искате да стартирате отчета. От менюто отидете на Моята информация->Отчети. Попълнете всяко поле, както желаете, и след това щракнете върху синия бутон "Get Report" (Получаване на отчет).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}