Как можем да помогнем?

Има ли някакви ограничения при търговията със CFD върху акции?

Поради ограничения, въведени от регулаторните органи, базовите фондови борси или доставчиците на ликвидност, с които работи FXCM, някои акции може да са ограничени за "продажба на късо".

Всяко ограничение за къса продажба не пречи на някого да закрие някоя отворена позиция; то само възпрепятства откриването на нови позиции за къса продажба. FXCM не може да се свързва проактивно с клиентите относно това кои позиции може да имат ограничения за къси продажби.

Платформата MetaTrader (MT4) може да предостави съобщение за грешка: "Търговията е забранена", а FXCM Trading Station може да заяви: "Не можете да търгувате на тази цена", но тези съобщения за грешка не трябва да се тълкуват като официално съобщение за ограничение на късата продажба.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}