Как можем да помогнем?

Какво е корпоративно действие и как FXCM се отнася към тях?

Корпоративното действие е нещо, което ще доведе до промяна на дадена ценна книга, като например, но не само, издаване на права, отделяне, сливане и разделяне на акции.

Ако има корпоративно действие по отношение на дадена ценна книга и тази ценна книга е основен инструмент на договор за ДЗР на FXCM, FXCM определя в съответствие с пазарната практика и вътрешните си политики подходящата корекция, ако има такава, която да бъде направена в текущата стойност на договора или количеството на договора на всички отворени позиции, за да се запази икономическият еквивалент на Вашата позиция или да се отрази ефектът от основното събитие върху Вашата ДЗР позиция.

Това може да доведе до ликвидиране на позиции, затваряне и повторно отваряне на позиции при коригирани курсове, корекции на дивиденти, прехвърляне на позиции към нов символ или други действия, описани по-долу.

Ако икономическият еквивалент на корпоративното действие е такъв, че FXCM не е в състояние да го възпроизведе по CFD договор, тогава ние можем да закрием съответния CFD договор преди датата на влизане в сила на корпоративното действие.

В зависимост от вида на корпоративното действие, всички отворени позиции могат да бъдат ликвидирани и/или висящите поръчки за влизане, стопове и лимити, свързани с инструмента, могат да бъдат отменени. В този случай клиентите ще трябва да създадат отново друга позиция, ако желаят, и/или да въведат нови стопове и лимити.

FXCM се стреми да отваря и затваря пазарите възможно най-близо до обявените часове за търговия, но в случай на определени корпоративни действия FXCM може да наложи ограничения на търговията, да забави отварянето на пазара или да ускори затварянето на пазара.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}