Как можем да помогнем?

Обработка на промяната на тикера (името на символа)

  • За да се поддържа промяна на тикера, се създава нов символ и се прехвърлят отворените позиции и висящите поръчки

    • Промяната не се извършва точно по същото време, когато се променя основният тикер, а през уикенда, малко след корпоративното действие.
  • По време на корпоративното действие FXCM ще актуализира показваното име в платформата, но тикерът на инструмента няма да се промени.
  • Търговията ще остане отворена, без да бъде засегната.
  • След като новият символ бъде създаден и тестван, FXCM ще прехвърли отворените позиции и чакащите поръчки към новия символ и след това ще спре търговията на стария символ.
  • Старите позиции ще бъдат затворени по техния курс на отваряне, а новите позиции ще бъдат отворени по същия курс.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}