Как можем да помогнем?

Обработка на разделянето на акции

 • Всички позиции ще бъдат затворени по курс в края на деня.
 • Всяка плаваща печалба или загуба ще бъде реализирана.
 • След това позициите автоматично се отварят отново по коригиран отворен курс и размер на позицията, за да се запази същата условна стойност като на затворената позиция

  • Например, ако клиентът има 10 отворени договора и курсът в края на деня е 300,00, а базовата акция е сплит 10:1
  • Старата позиция ще бъде затворена при 300,00
  • Нова позиция ще бъде отворена за 100 договора при начален курс 30,00
 • Отложените поръчки, включително стоп/лимити, се изтриват и се изисква да бъдат въведени отново ръчно от клиентите.
 • Ако съотношението на разделяне не е цяло число, тогава само най-близкият цял брой договори ще бъде отворен отново. Когато е необходимо закръгляне, ние винаги закръгляме надолу.
 • Маржовете ще бъдат актуализирани съответно, като се използва същото съотношение на разделяне.

Повече за разделянето на акции

Какво се случва с графиките?

 • По време на разделянето историческите графики няма да бъдат актуализирани. Това дава възможност на клиентите да направят самостоятелна проверка на всички исторически сделки.
 • Въпреки това в рамките на няколко седмици след разделянето ще разделим всички исторически графики с коефициента на разделянето, за да позволим на индикаторите да извършват съответен анализ на историческите ценови движения.

Какво се случва с позициитепо индекси и кошници от акции?

 • Кошниците и индексите с компоненти, при които има разделяне на акции, нямат пряко въздействие върху курса си от разделянето.
 • В уравнението, което управлява ценообразуването на тези продукти, има вътрешен ребаланс, а теглото на съответната акция в рамките на индекса се умножава по x, за да се отчете спадът в цената с 1/X и следователно няма въздействие върху общата цена на кошницата.

Кои компании, предлагани от FXCM, имат предстоящи сплитове?

 • Моля, обърнете внимание, че информацията по-долу е ориентировъчна и подлежи на промени/допълнения без предизвестие.
 • Към момента не са известни предстоящи разделяния на акции.
 • **NVIDIA (NVDA.us) **извърши сплит на акции в съотношение 4:1, който влезе в сила във вторник, 20 юли 2021 г.

Всички клиенти, които имаха отворени позиции в края на търговията в понеделник, 19 юли 2021 г., бяха засегнати от разделянето.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}