Как можем да помогнем?

Третиране на дивиденти по акции

  • FXCM третира дивидентите по акции подобно на паричните дивиденти.
  • Не се добавят позиции в сметката Ви, но сметката Ви ще бъде дебитирана или кредитирана със стойността на дължимите акции, за да се компенсира очакваната промяна в цената на инструмента в резултат на дивидента по акции.
  • Точната сума на дивидента ще бъде определена въз основа на стойността на акциите след затварянето на пазара.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}