Как можем да помогнем?

Третиране на Spinoff

  • Третирането на Spinoff може да варира в зависимост от основното събитие
  • В случай че отделянето на акции води до право на акции, тогава FXCM ще се опита да третира такива корпоративни действия по същия начин, както Третиране на дивидент по акции.
  • Ако по някаква причина FXCM не е в състояние да възпроизведе икономическия еквивалент на Spinoff на вашата CFD позиция, тогава инструментът може да бъде настроен на "само затваряне" малко преди датата на корпоративното действие.
  • Клиентите могат да управляват съществуващите си отворени позиции, но не могат да добавят нова експозиция.
  • Всички позиции и висящи поръчки ще бъдат ликвидирани/премахнати преди затварянето на пазара на датата, която FXCM определи.
  • FXCM се стреми да отвори отново пазара за търговия, когато пазарните условия го позволяват.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}