Как можем да помогнем?

Обработка на обратното разделяне на акции

 • Всички позиции ще бъдат закрити по курс в края на деня.
 • Всяка плаваща печалба или загуба ще бъде реализирана.
 • След това позициите автоматично се отварят отново по коригиран отворен курс и размер на позицията, за да се запази същата условна стойност като на затворената позиция

  • Например, ако клиентът има 100 отворени договора и курсът в края на деня е 300,00, а базовата акция има обратен сплит на акциите в съотношение 10:1
  • Старата позиция ще бъде затворена при курс 300,00
  • Нова позиция ще бъде отворена за 10 договора при начален курс 3000,00
 • Отложените поръчки, включително стоп/лимити, се изтриват и се изисква да бъдат въведени отново ръчно от клиентите.
 • Ако коефициентът на обратния сплит не е цяло число, тогава само най-близкият цял брой договори ще бъде отворен отново. Когато е необходимо закръгляне, ние винаги закръгляме надолу.
 • Маржовете ще бъдат съответно актуализирани, като се използва същото съотношение на разделяне.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}