Как можем да помогнем?

Третиране при делистване

Обърнете внимание, че в допълнение към стандартното делистване, посоченото по-долу третиране се отнася и за случаите, когато придобиване или сливане води до делистване.

  • Инструментът ще бъде настроен на "само за затваряне" малко преди датата на корпоративното действие.
  • Клиентите могат да управляват съществуващите си отворени позиции, но не могат да добавят нови експозиции.
  • Всички позиции ще бъдат ликвидирани преди затварянето на пазара на определената от FXCM дата.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}