Как можем да помогнем?

SCHATZ

Базовият инструмент на Schatz е EUREX Euro Schatz Futures. Euro Schatz се нарича краткосрочният до падеж германски дълг, който е един от най-търгуваните ценни книжа с фиксирана доходност в света.

Изисквания за марж

Изискванията за маржин могат да се различават в зависимост от вида на сметката и могат да бъдат разгледани в прозорците Dealing Rates и за създаване на поръчки в Trading station или като кликнете върху тук.

Часове за търговия, изтичане и референтен месец

Моля, кликнете тук за часовете за търговия. Моля, имайте предвид обаче, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Всички празнични часове ще бъдат публикувани тук. Датите на валидност на FXCM и текущият референтен месец за SCHATZ се намират в FXCM CFD Expiration PDF.

Ако имате отворена позиция, референтният месец, в който търгувате, няма да бъде променен, въпреки че датите на изтичане могат да бъдат променени. Предстоящите референтни месеци могат да бъдат променени без предварително уведомление. Моля, уверете се, че сте наясно кой референтен месец се ценообразува в момента, преди да отворите сделка.

Клиентите, които държат отворена позиция на " изтичане на срока на валидност на FXCM", ще бъдат затворени при нашата offer/bid в 17:00 ч. нюйоркско време за SCHATZ, което означава, че клиентът ще реализира всички плаващи P/L в момента на затварянето й. При изтичане на срока на валидност на SCHATZ всички висящи входни поръчки и стоп/лимитни поръчки, които са свързани с изтичащия договор, ще бъдат анулирани. Клиентите ще трябва да създадат отново друга позиция, ако желаят, след изтичането на срока и да въведат отново Стоп и Лимит поръчки към новата отворена позиция.

Целеви спред

SCHATZ има целеви спред от 2,0 пипса/пункта.

Максимален размер на договора

Максималният брой договори за едно кликване (сделка) за SCHATZ е 500.

Минимална цена на пипса (стойност)

SCHATZ има минимална стойност от 0,10 EUR на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката Ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пипса/пункта е показано по-долу. Всяко движение на цената от 0,01 на SCHATZ е 1 пип/точка. Ценообразуването на FXCM показва допълнително място след десетичната запетая - идеално за скалпери на бързо променящ се пазар.

Брой договори на FXCM, които се равняват на 1 фючърс

В момента 100 FXCM SCHATZ договора са еквивалентни на един Euro Schatz Futures.

Друга информация

SCHATZ няма разходи за финансиране (Роловър).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}