Как можем да помогнем?

Какво е Роловър?

Роловър е лихвата, платена или спечелена за държане на позиция през нощта. Всяка валута има овърнайт лихвен процент, свързан с нея, и тъй като Форекс се търгува по двойки, всяка сделка включва не само две различни валути, но и техните два различни лихвени процента.

Овърнайт лихвените проценти ще определят дали в крайна сметка търговецът ще плати за задържане на позицията или ще спечели лихва. Обикновено тези междубанкови лихвени проценти доста точно следват целта на централната банка, но резките промени в предлагането или търсенето на определена валута могат да изместят междубанковите лихвени проценти по заемите от лихвените проценти на централната банка.

Обикновено, ако лихвеният процент на валутата, която сте купили, е по-висок от лихвения процент на валутата, която сте продали, тогава ще спечелите от роловър (положителен роловър). Ако лихвеният процент на валутата, която сте купили, е по-нисък от лихвения процент на валутата, която сте продали, тогава ще платите роловър (отрицателен роловър).

Възможно е обаче и при покупката, и при продажбата на една и съща двойка роловърът да е отрицателен. Тъй като и банките, и FXCM начисляват малък спред върху платената или спечелената лихва.

На всеки клиент, който държи отворена позиция в края на търговския ден (17:00 ч. EST), ще бъде начислен или отписан ролоувър.

Преобръщането може да добави значителни допълнителни разходи или печалба към вашата сделка. Предстоящият Роловър може да бъде видян в Trading Station от прозорците Simple and advanced dealing rates.

Trading Station автоматично изчислява и докладва за всички роловъри вместо вас.

За повече информация относно роловъра на ДЗР натиснете тук

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}