Как можем да помогнем?

Календар за роловър на валутните курсове

Роловър е лихвата, платена или спечелена за държане на позиция през нощта, като всеки клиент, който държи отворена позиция в края на търговския ден (17:00 ч. EST), ще бъде кредитиран или дебитиран с роловър.

Повечето доставчици на ликвидност са затворени в събота и неделя, така че в тези дни няма роловър, но повечето доставчици на ликвидност все пак прилагат лихва за тези два дни. За да се отчете това, Форекс пазарът осчетоводява три дни роловър в сряда, което прави типичния роловър в сряда три пъти по-голям от сумата във вторник. Освен това няма роловър по празници, но се прави допълнителен роловър два работни дни преди празника.

Моля, кликнете тук, за да видите таблица, в която е посочено колко дни роловър ще бъдат приложени към отворените позиции в 17:00 ч. EST на всеки търговски ден.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}