Как можем да помогнем?

Третиране на издаването на права

  • Емитирането на права се третира така, сякаш сте се абонирали автоматично
  • Вашата сметка ще бъде дебитирана или кредитирана с корекция, която да компенсира очакваната промяна в цената на инструмента в резултат на разреждането на стойността на акциите
  • Точната сума ще бъде определена въз основа на стойността на цената на записване на правата.

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}