Как можем да помогнем?

Polygon (Matic) (MATIC/USD)

Криптовалутата MATIC захранва Polygon - рамка с отворен код и протокол за изграждане и свързване на блокчейн мрежи, съвместими с Ethereum. Polygon ефективно трансформира Ethereum в пълноценна многоверижна система (известна още като Интернет на блокчейн). Тази многоверижна система е сродна на други такива като Polkadot, Cosmos, Avalanche и др.

Часове за търговия
Моля, кликнете тук за часовете за търговия.

Моля, обърнете внимание, че часовете могат да се променят в зависимост от лятното часово време. Всички празнични часове ще бъдат публикувани тук.

Спред
MATIC/USD има променливи спредове, които ще се разширяват и стесняват в зависимост от пазарните условия.

Мин/макс размер на договора
Договорите се предлагат само в кратни на 10 стойности.
Минималният брой договори за едно кликване (сделка) за MATIC/USD е 10.
Максималният брой договори на клик (сделка) за MATIC/USD е 10 000.

Минимална цена на пипса (стойност)
MATIC/USD има минимална стойност от 0,01 USD на пункт (Стойността на пункт може да е различна, ако сметката Ви е деноминирана в друга валута. Моля, вижте прозореца Simple Dealing Rates в Trading Station за тази стойност).

Местоположението на пипса/пункта е показано по-долу. Всяко движение на цената от 0,01 на MATIC/USD е 1 пип/пункт.

Брой договори на FXCM към един Matic.
1 договор FXCM MATIC/USD в момента се равнява на един Matic.

Изисквания за марж
Изискванията за маржин на MATIC/USD се актуализират малко след отварянето на пазара (неделя 18:00 ч. ЕТ) и след това ежедневно между 17:00 ч. и 18:00 ч. ЕТ.
MATIC/USD е с ливъридж 2:1 и новото изискване за маржин ще бъде еквивалентно на половината от условната стойност на 1 договор в 17:00 ч. ЕТ.
Например, ако курсът на MATIC/USD е 2,0000 между 17:00 и 18:00 ч. ЕТ всеки ден, изискването за маржин за 10 договора ще бъде актуализирано на 10,00 USD
MATIC/USD е волатилен инструмент и в случай че има значително движение на пазара в рамките на деня, маржин изискванията могат да бъдат актуализирани в рамките на деня

Овърнайт финансиране
MATIC/USD има такса за овърнайт финансиране (показва се като Роловър в платформата Trading Station).
Текущата такса за овърнайт финансиране е 0% (годишно) за къси позиции и -25% (годишно) за дълги позиции и е тройна в петък.

Ограничения на търговията
FXCM разрешава търговия с дълги и къси позиции на всички наши инструменти за търговия.
Въпреки това, поради високата волатилност и ниската ликвидност при търговията с криптовалути, може да има случаи, в които да не може да се откриват нови позиции на MATIC/USD.

По време на всеки период, в който върху MATIC/USD е приложено ограничение за търговия, всички пазарни поръчки или задействани чакащи поръчки за влизане ще бъдат отхвърлени и изтрити.

На екрана ви ще се появят изскачащи прозорци, които ще ви информират за причината за отхвърлянето.
Всички ограничения са временни и ще засегнат единствено възможността ви да въвеждате сделки.
Все още ще можете да затваряте отворени позиции.

Друга информация
MATIC/USD няма минимално стоп разстояние
Стоповете и лимитите в момента могат да се задават само на 50% от стойността.
MATIC/USD не е наличен за сметки в MT4

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}