Как можем да помогнем?

Какво е Time-In-Force?

Опцията Time-in-force на дадена поръчка определя времевата рамка, в която поръчката ще се изпълни. Има четири различни опции за време на изпълнение, от които можете да избирате в прозореца Входна поръчка или Пазарна поръчка в Trading Station:

  • Day - активира Вашата входна поръчка само за текущия ден на търговия. Дневните входни поръчки се анулират автоматично в 17:00 ч. ET (Ню Йорк).
  • GTC (Good 'Til Canceled) - гарантира, че цялата Ви поръчка ще бъде изпълнена. GTC поръчките могат да бъдат разделени на частични поръчки, ако няма достатъчна ликвидност за изпълнение на цялата поръчка на най-добрата налична цена.
  • IOC (Immediate or Cancel) - изпълнява възможно най-голяма част от поръчката ви на най-добрата налична цена. Ако цялата поръчка не може да бъде изпълнена на най-добрата налична цена, остатъкът се анулира.
  • FOK (Fill or Kill) - когато искате цялата ви поръчка да бъде изпълнена на най-добрата налична цена. Ако цялата поръчка не може да бъде изпълнена на най-добрата налична цена, цялата поръчка се анулира (няма частични поръчки).

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}