Как можем да помогнем?

Какво е поръчка на открития пазар и как да я направя?

Това е поръчка, която се подава за влизане в сделка по текущия пазарен курс.

За да подадете поръчка на открития пазар в Trading Station, моля, следвайте стъпките по-долу:

  1. В прозореца Dealing Rates щракнете с левия бутон на мишката върху цената Sell или Buy за символа, който искате да търгувате.
  2. Ще се появи прозорецът Create a Market Order (Създаване на пазарна поръчка) с всички подробности за чакащата пазарна поръчка.
  3. Щракнете върху OK

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}