Как можем да помогнем?

Какво е Trailing Stop и как да го направя?

Trailing Stop е стоп, който се коригира до по-благоприятен курс, когато търговията се движи в полза на търговеца. Размерът на стопа зависи от вида на Trailing Stop и от това, на каква стойност го поставя трейдърът. Съществуват два вида Trailing Stop:

  • Динамичният Trailing Stop е най-разпространеният стоп. Той ще коригира нашия стоп на всеки 0,1 пипса, с които търговията се движи в наша полза. Например, да кажем, че първоначално сме задали динамичния си стоп на -10 пипса и след това търговията се движи в наша полза с 1 пипс. Нашият стоп ще се премести с 1 пипс от -10 пипса на -9 пипса. Колкото повече търговията се движи във ваша полза, толкова повече нашият стоп ще се движи пип по пип (всъщност, за да бъдем по-точни, той ще се движи на стъпки от 0,1 пипса).
  • Фиксираният Trailing Stop е много подобен на динамичния, с изключение на това, че той ще се движи само с фиксирани стъпки от пипсове. Когато е избран, има второ поле, което можете да промените. Това е фиксираното количество пипсове, с които ще се движи стопът. Така че вместо стопът да се движи на всеки 0,1 пипса, както при динамичния ограничителен стоп, можете да го накарате да се движи на всеки 10 пипса, 20 пипса, 50 пипса и т.н.

За да направите Trailing Stop в Trading Station, моля, следвайте стъпките по-долу

  1. От раздела Отворени позиции щракнете с десния бутон върху желаната позиция и изберете Стоп/Лимит.
  2. Поставете отметка в полето Стоп.
  3. Изберете тип на Trailing Stop - динамичен или фиксиран.
  4. Щракнете върху OK

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}