Как можем да помогнем?

Какво представлява поръчката Stop Entry и как да я направя?

Поръчката за стоп влизане е поръчка за покупка над текущата пазарна цена с дълга сделка или продажба под текущата пазарна цена с къса сделка.

За да поставите поръчка за Stop Entry в Trading Station, моля, следвайте стъпките по-долу:

  1. Щракнете с десния бутон на мишката върху желания символ и изберете Create Entry Order (Създаване на входна поръчка).
  2. Изберете от менюто дали искате да купите или да продадете.
  3. Щракнете върху OK

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}