Как можем да помогнем?

Какво е лимит поръчка и как да я направя?

Стратегията ви може да изисква да приберете печалбата си в определен момент. Лимит поръчките се изпълняват подобно на лимит входни поръчки, но ви извеждат от пазара, а не ви вкарват в него. Лимит поръчките гарантират определената цена (или по-добра), но не и изпълнение.

За да направите лимит поръчка в Trading Station, моля, следвайте стъпките по-долу:

  1. В прозореца Dealing Rates щракнете с левия бутон на мишката върху цената за продажба или покупка на символа, който искате да търгувате.
  2. Ще се появи прозорецът Create a Market Order (Създаване на пазарна поръчка) с всички подробности за чакащата пазарна поръчка.
  3. Щракнете върху бутона Разширени.
  4. Поставете отметка в квадратчето Limit (Лимит) и въведете Rate (Курс).
  5. Щракнете върху OK

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}