Как можем да помогнем?

Какво е поръчка за затвореня на диапазона и как да я направя?

Поръчката Close Range функционира точно както поръчката Close Market с допълнителното предимство, че позволява на търговците да зададат "приемлив" диапазон, при който биха искали да бъдат изпълнени. Поръчките за затваряне на диапазона са идеални за ограничаване на отрицателния слипидж.

За да подадете поръчка Close Range в Trading Station, моля, следвайте стъпките по-долу:

  1. В раздела "Обобщение" щракнете с десния бутон върху желания символ, който искате да затворите.
  2. Изберете Затвори позиция.
  3. В менюто Close Position (Затвори позиция) изберете Order Type (Тип на поръчката) като Market Range (Пазарен диапазон).
  4. Въведете желания диапазон, по-голям от 0.
  5. В полето Time in Force (Време в сила) изберете IOC или FOK.
  6. Щракнете върху OK

${getInstrumentData.name} / ${getInstrumentData.ticker} /

Борса: ${getInstrumentData.exchange}

${getInstrumentData.bid} ${getInstrumentData.divCcy} ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%) ${getInstrumentData.priceChange} (${getInstrumentData.percentChange}%)

${getInstrumentData.oneYearLow} 52/wk Range ${getInstrumentData.oneYearHigh}